ÅRSMÖTE 2020

Välkommen till föreningens årsmöte söndagen 27 september, kl.16.00! 


Vid årsmötet väljs alltid några personer till olika platser i vår styrelse. Vissa väljs för ett år och vissa för två år för att inte hela styrelsen ska bytas ut samtidigt. När en plats ska väljas frågar vi alltid den som har haft platsen om hen är vill fortsätta och alltså bli omvald - det kallas för att man "kandiderar" igen. Dessutom har du som medlem i vår förening rätt att lämna förslag till andra personer som du tycker skulle passa på någon plats. Valberedningen tar emot förslag och meddelar tre veckor innan mötet vilka förslag som finns. På årsmötet väljs sedan den styrelse som ska gälla för nästa år.


Vänligen anmäl dig i förväg om du vill komma på årsmötet, tack!

Saltsjöbadsbaletten


Saltsjöbadens Idrottsplats, Neglingevägen 2, 133 34 Saltsjöbaden


ulrika@saltsjobadsbaletten.se


08 717 60 17

Följ Saltsjöbadsbaletten på Facebook och Instagram

för att smidigt hålla dig uppdaterad på våra nyheter!

Copyright © All Rights Reserved