GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Idrottsrörelsen i Sverige behandlar en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd och ansöka om bidrag. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Inom föreningen Saltsjöbadsbaletten stödjer vi oss på de rekommendationer för personuppgiftshantering som utfärdas av Riksidrottsförbundet. Sedan den 25 maj 2018 är personuppgiftslagen (PUL) ersatt av dataskyddsförordningen (GDPR) vilket har inneburit att kraven har förändrats något. Därför har vi skrivit en integritetspolicy för föreningen där vi beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

LÄS MER OM GDPR OCH VÅR INTEGRITETSPOLICY HÄR:

Saltsjöbadsbaletten


Saltsjöbadens Idrottsplats, Neglingevägen 2, 133 34 Saltsjöbaden


ulrika@saltsjobadsbaletten.se


08 717 60 17

Följ Saltsjöbadsbaletten på Facebook och Instagram

för att smidigt hålla dig uppdaterad på våra nyheter!

Copyright © All Rights Reserved