FÖRENINGEN SALTSJÖBADSBALETTEN

Saltsjöbadsbaletten är en familjär dansskola i Saltsjöbaden för barn och ungdomar i alla åldrar. Saltsjöbadsbalettens kärnverksamhet är balett men vi erbjuder även dansstilar som jazz, hiphop och modern dans. Vi tror på att balett ger en fantastisk grund till både fortsatt dans av olika slag och en välmående kropp och själ. Balett ger en unik kroppskontroll, styrka och koordination samtidigt som det är fantastiskt roligt. Till våra kurser kommer barn och ungdomar för en stund ren dansglädje med sina dansvänner!

Vi erbjuder dansundervisning i olika stilar och nivåer av hög kvalitet,

kombinerat med mycket glädje och stor gemenskap i vår härliga danslokal!

Saltsjöbadsbaletten grundades 1957 av Jann Leijonhufvud och har sedan starten undervisat tusentals barn i olika åldrar i dansskolans balettkurser. Genom åren har kursutbudet utökats till att även omfatta många andra dansstilar. Gemensamt för samtliga dansklasser hos Saltsjöbadsbaletten är gemenskapen som uppstår i dansgruppen och den nära relationen med danspedagogen. Många barn och ungdomar i Saltsjöbaden och övriga Nacka har växt upp med Saltsjöbadsbaletten och danspedagog Ulrika Leijonhufvud Holmberg (Janns dotter och verksamhetsansvarig sedan 1991) som en självklar del av vardagen.


Mot slutet av ett verksamhetsår mynnar allt hårt arbete, svett och alla glädjefulla dansklasser ut i en underbar uppvisning i Nacka Aula där alla dansare framför nummer av olika storlek och svårighetsgrad. Under dessa uppvisningar är "Sagan" i stort fokus. Det är en danssaga framförd av eleverna som går vår danslinje "Saltsjöbaletten" som innehåller balett, jazz och hiphop. Där även mycket teater och scennärvaro är i fokus. Även yngre dansare och de som går andra klasser än danslinjen får naturligtvis mycket plats på dessa uppvisningse. Samtliga dansare uppträder i vackra kostymer, handsydda av Jann Leijonhufvud, som bidrar till att barnen går in i en annan roll - allt från lejon och drake till isprinsessa och solstråle.


Alla våra klasser och uppvisningar genomsyras av våra tre värdeord: dans, glädje och gemenskap. Vi tar avstånd från krav på kroppsform och prestation som vanligtvis förknippas med balett och fokuserar istället på den fantastiska träningsform och källa till glädje som balett och annan dans är.

GEMENSKAP

Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna och respekterade på dansskolan. Alla våra dansare ska känna att de är betydelsefulla och en del av ett sammanhang. Samarbetet mot ett gemensamt mål gör att alla känner sig delaktiga i våra uppvisningar.

GLÄDJE

Glädjen på Saltsjöbadsbaletten kommer i många former; individens glädje i kroppen över att dansa och uttrycka sig, den positiva gruppkänslan på klasserna och engagerade  instruktörer.

UPPSKATTNING

Att ge och få uppskattning är viktigt i vår förening. Eleverna måste både få utrymme att bli sedda, få bekräftelse och känna sig stolta över sitt arbete. Det är också viktigt att kunna ge andra danskompisar samma känsla.

KVALITET

Att erbjuda danskurser som håller god standard är en central del av verksamheten. Våra instruktörer ska vara engagerade, inspirerande och kompetenta att leda klasser som möter dansarnas förväntan. Alla elever ska få det stöd som bemöter deras behov och förutsättningar.

Saltsjöbadsbalettens styrelse består av Anna Löwenhielm (ordförande), Linda Linné Asker (vice ordförande), Helena Ottosson (kassör), Rebecka Leijonhufvud, Elvira Löwenhielm, Emmy Dahlin, Mim Gavel och Sara Ljungman.

Saltsjöbadsbaletten


Saltsjöbadens Idrottsplats, Neglingevägen 2, 133 34 Saltsjöbaden


ulrika@saltsjobadsbaletten.se


08 717 60 17

Följ Saltsjöbadsbaletten på Facebook och Instagram

för att smidigt hålla dig uppdaterad på våra nyheter!

Copyright © All Rights Reserved